REGULAMINY

Dział: Informacje
03/12/2015 - 13:24

Regulamin konta i usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Radomszczańskiej

Mepress sp. z o.o
ul. Przedborska 2, 97-500 Radomsko
KRS 0000503563, NIP 7722404101, REGON 101750987
Telefon 501 754 706, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 1

Ilekroć w Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco:

Regulamin - niniejszy „Regulamin użytkownika Gazety Radomszczańskiej", stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Mepress Sp. z o.o, z siedzibą w Radomsku przy ulicy Przedborskiej 2, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503563, NIP 7722404101;

Serwis - Serwis w domenie internetowej radomszczanska.pl wraz z serwisami w poddomenach - w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent;

Konto Użytkownika - funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych w ramach serwisu;

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu;

Prenumerata Cyfrowa Gazety Radomszczańskiej - płatna usługa świadczona przez Mepress Sp. z o.o. drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) polegająca na udostępnianiu treści rozpowszechnianych w Serwisie;

Okres Prenumeraty – okres, przez jaki będzie świadczona usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Radomszczańskiej;

Prenumerata Autoodnawialna - forma usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Radomszczańskiej świadczona przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy Prenumeraty. Usługa Prenumeraty Autoodnawialnej jest świadczona wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy wybrali sposób płatności kartą płatniczą, w systemie Przelewy24.pl;

§ 2

1. Konto udostępniane jest przez Mepress Sp. z o.o. nieodpłatnie.

2. Użytkownikiem Konta może zostać osoba, która ukończyła 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 16. lat może zostać Użytkownikiem Konta za zgodą swoich rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego.

3. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej będący identyfikatorem Konta, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 3

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z założeniem Konta jest Mepress Sp. z o.o., z siedzibą w Radomsku przy ulicy Przedborskiej 2, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503563, NIP 7722404101,

Podane dane będą przetwarzane przede wszystkim:

- w celu założenia i obsługi Konta (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia założenia Konta do dnia jego likwidacji lub żądania usunięcia danych);

 w razie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych na podany adres e-mail

2. Podane dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, w celach marketingowych (w tym profilowania) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

3. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

4. Każdemu przysługuje także prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest potrzebne dla założenia i obsługi Konta.

6. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Mepress Sp. z o.o.

§ 4

1. Umowa o korzystanie z Konta zawarta jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny.

2. Mepress Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym wyłącznie z następujących przyczyn:

a) w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestania świadczenia przez Mepress Sp. usługi polegającej na udostępnianiu Konta wobec wszystkich Użytkowników,
b) w przypadku, gdy Użytkownik nie zalogował się do Konta przez okres wynoszący co najmniej 12 miesięcy.

3. Mepress Sp. zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach Serwisu nadawców wiadomości, domen i adresów IP w razie wykorzystywania Konta lub korzystania z innych usług, naruszeniem przepisów prawa.

§ 5

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 52.0 lub wersja wyższa, Chrome 49.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 51.0 lub wersja wyższa, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub wersja wyższa, Opera 47.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 4.0 lub wersja wyższa.

2. Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady plików serwisowych cookie Mepress Sp.

§ 6

1. Za pomocą Serwisu Mepress Sp. z .o.o świadczy usługę Prenumeraty Cyfrowej Gazety Radomszczańskiej.

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług oraz treści dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Mepress Sp. z .o.o przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.

§ 7

1. W ramach usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Radomszczańskiej Użytkownik otrzymuje dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie na Okres Prenumeraty, a w razie wyboru Prenumeraty Autoodnawialnej - na kolejno następujące po sobie Okresy Prenumeraty.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Prenumeraty Cyfrowej Gazety Radomszczańskiej za pomocą maksymalnie 4 (czterech) różnych urządzeń z dostępem do Internetu.
3. Dostępność Prenumeraty Cyfrowej Gazety Radomszczańskiej jest nieograniczona terytorialnie.

4. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Radomszczańskiej jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają Konto, zaakceptują Regulamin, zakupią Prenumeratę oraz dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w § 5 pkt 1.

5. Użytkownik nie może, w związku z korzystaniem z usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Radomszczańskiej, dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 8

1. Aby zakupić dostęp do Prenumeraty Cyfrowej Gazety Radomszczańskiej, należy złożyć w Serwisie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony "Zamawiam i płacę") oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 16 lat.

2. Użytkownik, który zakupił Pakiet, wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w systemie Przelewy24.pl. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa zakupu Pakietu wygasa.

3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia:

a) poprzez rezygnację z autoodnowienia na swoim Koncie, nie później, niż 48 h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty;

4. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez pokoszenia kosztów.

§ 9

1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: Mepress Sp. z o.o, z siedzibą w Radomsku przy ulicy Przedborskiej 2, 97-500 Radomsko

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania.

§ 10.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem z treści rozpowszechnianych w Serwisie, jest Mepress Sp. z o.o, z siedzibą w Radomsku przy ulicy Przedborskiej 2, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503563, NIP 7722404101,

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i umożliwienia dostępu do usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Radomszczańskiej, przedstawienia oferty prenumeraty, historii zakupowej obejmującej Prenumeratę Cyfrową Gazety Radomszczańskiej, w tym promocji, aktywności w Serwisie, takiej jak odwiedzane strony i czas na nich spędzony, rodzaju urządzenia/urządzeń. Dane mogą być także gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii instalowanych w urządzeniach końcowych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, realizacji celów analitycznych i statystycznych, realizacji celów marketingowych polegających na wyświetlaniu reklam standardowych, dopasowaniu treści redakcyjnych, w celach marketingowych obejmujących profilowanie i marketing bezpośredni.

4. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 

Regulamin konkursu "Wygraj bilety do kina"

Regulamin sond Gazety Radomszczańskiej

Regulamin usługi e-wydanie Gazety Radomszczańskiej

REGULAMIN USŁUGI ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI SMS W GAZECIE RADOMSZCZAŃSKIEJ

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych

Polityka prywatności

Polityka Cookies