warszyc

Stanisław Sojczyński, „Warszyc” to największy lokalny bohater z czasów II wojny światowej i konspiracji powojennej. On i stworzone przez niego Konspiracyjne Wojsko Polskie to jedni z Żołnierzy Wyklętych czy Niezłomnych, bo tak też bywają nazywani. Właśnie został szóstym honorowym obywatelem Radomska

Gdy tylko stało się to możliwe w latach 90., dostał jedną z głównych ulic w centrum miasta. Jego dwie największe akcje, jedna z czasów okupacji niemieckiej i druga z okresu powojennego, zostały upamiętnione tablicami na muzeum. Istnieje duży pomnik poświęcony żołnierzom KWP. Sam Sojczyński pomnik ma w Kamieńsku. Mniejszych i większych form upamiętnienia jego samego czy KWP jest więcej. W końcu stworzył jedną z największych organizacji niepodległościowych. Od 2009 roku jest decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego generałem. Istnieje Ogólnopolski Związek Byłych Żołnierzy KWP. W Radomsku założono Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy AK, KWP, NSZ Do Końca Wierni. Jego członkowie są na uroczystościach, organizują odczyty, jeżdżą na pogrzeby. Ale z drugiej strony na zaniedbany pomnik KWP zwraca uwagę ktoś inny. Długo nikt nie pomyślał, iż może by nadać Sojczyńskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Taki pomysł pada podczas jednej z audycji Radia Era.

 

Więcej w najnowszym wydaniu Gazety Radomszczańskiej