smog okladka

300 procent, 400, bywało i 1400. O tyle w sezonie przekraczamy normy zanieczyszczenia powietrza. Czym więcej mamy czujników w mieście, czym dokładniej smog mierzymy, tym bardziej przekonujemy się, jak wielkim jest dla Radomska problemem. Diagnozę znamy. A leczenie? W naszym wyborczym cyklu pytamy kandydatów na prezydenta o najważniejsze problemy miasta. Dziś smog

Alarm smogowy zaczął się w grudniu 2016 roku. Ogłosiliśmy go w Gazecie. Przeanalizowaliśmy dane z ostatnich kilku lat ze stacji pomiarowej z ul. Rolnej, należącej do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.
Zainstalowany tam czujnik pokazuje stężenie PM10, czyli cząsteczek drobniejszych niż 10 mikrometrów na metr sześcienny. Te drobinki przenoszą ciężkie toksyczne związki chemiczne, bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Szczególnie groźne są dla osób starszych, chorych i dzieci. Ołów, kadm, siarka są silnie rakotwórcze. One tworzą smog. Trafia z powietrzem do płuc, dalej do naczyń krwionośnych, zatruwa cały organizm. Długotrwałe stężenie nasila choroby płuc, serca i schorzenia alergiczne.

 

Więcej w najnowszym wydaniu Gazety Radomszczańskiej