Klasztor

Klasztor o.o Franciszkanów, najstarszy radomszczański kościół, intensywnie dba o swoje zabytki. Odrestaurowano już ołtarze boczne i ambonę, teraz przyszła pora na ołtarz główny. Trzeba będzie jeszcze pomalować całe wnętrze. Franciszkanie proszą radomszczan o pomoc

Ten zakon z radomszczanami jest z niewielkimi przerwami od końca XIII wieku. O najstarszych dziejach klasztoru jednak niewiele wiadomo. Według tradycji kościół miał ufundować Władysław Łokietek jako wotum za wygraną bitwę z Krzyżakami. Tradycja mówi, że to właśnie w klasztorze miały się odbywać zjazdy szlachty w 1382 i 1384 roku. Na tym ostatnim ostatecznie zażądano, by do Polski przyjechała Jadwiga Andegaweńska i zasiadła na tronie jako król Polski.

Cały tekst w najnowszym wydaniu Gazety Radomszczańskiej. Od czwartku w punktach sprzedaży, e-wydanie na radomszczanska.pl