Kampania

Już nie postępowanie wyjaśniające a dochodzenie. Jak poinformował Gazetę prokurator rejonowy Cezary Zawadzki, informacje zawarte w tekście „Tajemnice kampanii prezydenta Ferenca” dały podstawę do wszczęcia postępowania karnego w sprawie finansowania kampanii prezydenta Jarosława Ferenca. Po publikacji Gazety organy ścigania rozpoczęły postępowanie wyjaśniające, teraz wszczęto dochodzenie z artykułu 507 kodeksu wyborczego, ale policjanci przyjrzą się też uważnie wszystkim okolicznościom wskazanym przez Gazetę.

Prokuratora w Piotrkowie przekazała do Radomska zawiadomienie o możliwości popełnienie przestępstwa w sprawie umów podpisanych przez PGK ze startupem PR Perfect, złożone przez przewodniczącego rady miasta Łukasza Więcka. Oba wątki będą sprawdzane w jednym dochodzeniu.

Więcej w czwartkowym wydaniu Gazety Radomszczańskiej