Wadliwa uchwała Rady Miejskiej w Radomsku: nieprawidłowy załącznik i brak podpisu

Dział: Aktualności
13/01/2021 - 10:03
Uchwała Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ulic Narutowicza, Księdza Popiełuszki, do granic miasta, wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23 grudnia 2020 r. Teraz urząd zajmuje się jej legalnością.

Powodem podjęcia postępowania sprawdzającego przez służby wojewody stało się przesłanie dokumentu z nieprawidłowym załącznikiem graficznym odnośnie terenu będącego przedmiotem uchwały. Błąd polega na przedstawieniu projektu obszaru w skali 1:1000 i zastosowaniu do opisu współrzędnych układu małoskalowego. Układ współrzędnych jest niezbędny do sporządzenia mapy. Wydaje się, że jest to błąd podstawowy. 

Rafał Dębski 2

[CZYTAJ] Dopłata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wniosek do MOPS

Kolejnym błędem podniesionym przez urząd wojewódzki jest brak na dokumentach planistycznych, przesyłanych w formacie elektronicznym, podpisów wymaganych ustawowo przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Chodzi o nieopatrzenie dokumentacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wobec powyższych uchybień formalnych Ewa Wardęga, dyrektor wydziału prawnego, nadzoru i kontroli w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wyznaczyła termin złożenia wyjaśnień przez radnych z Radomska do 19 stycznia 2021 r.