Tygodnik Podhalański: Mariusz Broniszewski zrezygnował z funkcji prezesa OSM Radomsko

Dział: Aktualności
12/07/2020 - 21:25

Informację o rezygnacji Mariusza Broniszewskiego podał dziś wychodzacy na Podhalu Tygodnik Podhalański. Napisał, że powodem dymisji miało być nieprzyjęcie przez zarząd spółdzielni proponowanych planów naprawczych. Nowym prezesem OSM Radomsko została Agata Kasperkiewicz, dotychczasowa zastępczyni. Ta informacja pojawiła się już na stronie spółdzielni.

Na początku czerwca Gazeta Radomszczańska w tekście „Czarne chmury nad Mleczarnią" opisała doniesienia, jakie trafiły do radomszczańskiej prokuratury. Pierwsze złożył zarząd spółdzielni i dotyczyło fałszowania jakości mleka dostarczanego przez rolników przez dolewanie do niego wody oraz fałszowanie danych dotyczących ilości dostarczanego surowca. W procederze miała uczestniczyć grupa kierowców odbierających mleko oraz rolnicy.

Drugie zawiadomienie o możliwości popełnienie przestępstwa, tym razem wobec zarządu OSM Radomsko, złożyli rolnicy z Nowego Targu. Zarzucają zarządowi niegospodarność. W tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Radomsku wszczęła śledztwo. To postępowanie, trafiło najpierw do prokuratury w Nowym Targu, ale zostało przekazane do Radomska ze względu na miejsce, w którym znajduje się zarząd spółdzielni.

MLECZARNIA 1

Nowotarska Spółdzielnia Mleczarska działa od 1978 roku, w 2005 roku została przejęta przez OSM Radomsko. W lutym tego roku lokalny Tygodnik Podhalański ujawnił treść uchwały nr 1/2020, podjętej przez Radę Nadzorczą OSM Radomsko. Brzmiała: „Zlikwidować z dniem 1.06.2020 r. Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu”. Jeszcze w styczniu przedstawiciele nowotarskiego zakładu zwrócili się do OSM Radomsko o uchylenie uchwały twierdząc, że jest niezgodna z prawem spółdzielczym. Według nich kompetencje do likwidacji ma nie Rada Nadzorcza, a Walne Zgromadzenie Wspólników.

W marcu nowotarscy radni powiatowi przyjęli rezolucję wzywającą OSM Radomsko do wstrzymania likwidacji zakładu. Przedstawiciele rolników skupionych w spółdzielni (jest ich 416) oraz pracowników (160), złożyli do prokuratury w Nowym Targu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa niegospodarności (zgodnie z kompetencjami sprawę z powodu miejsca, przekazano do Radomska) oraz poprosili o interwencję posła.

W 2019 OSM Radomsko zanotowała stratę w wysokości 11 mln zł, z czego zakład w Nowym Targu wygenerował prawie 7 mln.