Szkoły średnie w powiecie: pensje wyższe niż średnia krajowa, dodatków nie będzie

Dział: Tylko u nas
22/01/2021 - 13:48
Ponieważ pensje nauczycieli pracujących w szkołach prowadzonych przez powiat radomszczański w poprzednim roku były wyższe niż średnia krajowa, nie ma potrzeby wypłacania dodatków.

Jak informuje zarząd powiatu, przyjęto sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2020 w szkołach i placówkach. Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela organ prowadzący musi przeanalizować wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń, kwota różnicy powinna zostać wypłacona nauczycielom w formie tzw. jednorazowego dodatku.

szkoła

(Fot, Starostwo Powiatowe)

Z wyliczeń przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Edukacji starostwa wynika, że w 2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przekroczony został poziom średnich wynagrodzeń na wszystkich stopniach nauczycielskiego awansu zawodowego. Nie ma więc podstaw do wypłacania dodatku.

W 2020 roku powiat na pensje nauczycieli przeznaczył 32 mln 193 tys. 217 zł. Liczba etatów nauczycielskich we wszystkich powiatowych szkołach i placówkach edukacyjnych to 458,78 (dane średnioroczne), w tym: 9,89 etatów stażystów, 42,54 etatów nauczycieli kontraktowych, 67,29 etatów nauczycieli mianowanych, 339,06 etatów nauczycieli dyplomowanych.

[CZYTAJ] Praca dla swoich: „Żeby dostać robotę w samorządzie, ktoś cię musi wprowadzić"