Szkolenia i staże w ramach projektu „Szansa na nowy start". Zgłoś się

Dział: Aktualności
13/07/2020 - 11:39

Startuje projekt „Szansa na nowy start", w ramach którego będą organizowane szkolenia i staże. 

 szansa

(UM Bełchatów)

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy:

  • utracili pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, 
  • są osobami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. 

Projekt oferuje wspracie w formie ścieżki "Przekwalifikowanie", która obejmuje:

  • doradztwo finansowe, 
  • poradnictwo psychologiczne, 
  • szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb, 
  • 5-miesięczne płatne staże zawodowe. 

Ponadto projekt zapewnia zwrot kosztów dojazdu, catering, bezpłatne materiały szkoleniowe, ubezpieczenie szkoleniowe, stypendium szkoleniowe i stażowe. 

Organizatorem jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Więcej informacji oraz kontakt tutaj