Stan wyjątkowy w demografii. W styczniu najniższa liczba urodzeń od pięciu lat

Dział: Aktualności
01/03/2021 - 10:46
„Strajk reprodukcyjny", „demograficzny stan wyjątkowy" - różnie nazywają to ogólnopolskie media. W styczniu 2021 roku urodziło się w Polsce 27,2 tys. dzieci, 18 proc. mniej niż rok wcześniej. W Radomsku spadek jest jeszcze wyższy - wyniósł 34 procent w stosunku do roku 2020 roku i 29 proc. w stosunku do średniej z lat 2017-2020. To dane obejmujące tylko mieszkańców miasta.

Demografowie zastanawiają się, czy styczniowy spadek to konsekwencja pandemii, czy wpływ miały na to inne czynniki. Wciąż za wcześnie, by to jednoznaczenie stwierdzić, jaśniejszy obraz dadzą dane za kolejne miesiące. Rok 2020 w Polsce był pod względem demografii tragiczny. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego liczba zgonów w Polsce wyniosła 477 tys. (67 tys. więcej niż rok wczesniej), a urodzeń - 355 tys. Różnica to aż 122 tys. O tyle zmniejszyła się populacja Polski. Równie źle w 2020 roku było w Radomsku. 0 25 procent wzrosła w w 2020 roku liczba zgonów (z 571 do 720).

Optymistyczna informacja była taka, że wzrosła w mieście liczba urodzeń, z 349 z 2019 roku do 370 w 2020. 

Dane z Radomska za styczeń 2021 znów są złe. Urodziło się 25 dzieci. Rok wcześniej - 38. To oznacza spadek aż o 34 procent. Średnia urodzeń w styczniu za ostatnie lata to 35 dzieci (39 w 2020, 29 w 2019, 36 w 2018 i 38 w 2017). Co oznacza, że spadek w stosunku do średniej z 4 lat wyniósł 29 procent. 

Spadek zanotowano również w liczbie dzieci rodzących się w szpitalu radomszczańskim (tu rodzą kobiety także spoza powiatu). W styczniu 2021 roku urodziło sie tu 89 dzieci,  12 procent mniej, niż rok wcześniej (99 urodzeń).

Radomszczanki, które nie chcą mieć dzieci: „Nie urodzę, nie mam takiej potrzeby"

DZIECI FOTOLIA MALE

Fot. Fotolia