Spotkanie prezydenta z ministrem Wojciechem Murdzkiem w Starterze Radomsko

Dział: Aktualności
03/07/2020 - 17:32

Spotkanie prezydenta Jarosława Ferenca z ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciechem Murdzkiem oraz wicewojewodą łódzki Krzysztofem Cieciórą odbyło się w Starterze Radomsko.

Rozmowa dotyczyła możliwości wykorzystania potencjału gospodarczego miasta i współpracy z naukowcami instytutów zaangażowanych w Sieć Badawczą Łukasiewicz. Mimo, że w Radomsku nie funkcjonuje szkolnictwo wyższe, to ważne jest tworzenie lokalnych warunków do rozwoju technologii i gospodarki lokalnej.

Spotkanie było wstępem do nawiązania współpracy z ośrodkami badawczymi w kraju. Może ona być korzystna w dwójnasób: oznacza zamówienia na pozyskanie nowoczesnych rozwiązań, a te mogą wspiera lokalny przemysł. 

Minister Wojciech Murdzek był w przeszłości prezydentem Świdnicy. Do tego doświadczenia odwoływał się w rozmowie prezydent Jarosław Ferenc. Prezentował potencjał Radomska i dotychczasowe zrealizowane projekty gospodarcze. Wspomniał o podpisanych z uczelniami wyższymi umowach o współpracy.

Wicewojewoda Krzysztof Ciecióra mówił o  Funduszu Inwestycyjnym, z którego środki trafiły także do Radomska. Wskazał, że wypracowanie kryteriów przyznawania dotacji było także zasługą prezydenta Jarosława Ferenca.

Dzięki wysokiemu wskaźnikowi inwestycji miastu udało się pozyskać 5,3 mln zł.