Sąd w Radomsku skazuje za brak maseczek. Zapadło już 15 prawomocnych wyroków

Dział: Aktualności
06/11/2020 - 13:23
W Sądzie Rejonowym w Radomsku zapadło 17 wyroków dotyczących nieprzestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa. Wszystkie wydano w trybie nakazowym. Nikt ze skazanych nie wnosił apelacji. 15 wyroków już się uprawomocniło. Większość spraw dotyczyła kwietnia 2020. Mamy dokładne dane z sądu
Andrzej Andrysiak
Pozostało 90 % tekstu
Jesteśmy najbardziej radomszczańscy na świecie

Czytaj Gazetę Radomszczańską gdziekolwiek jesteś