[Rozmowa] Wójt gminy Radomsko Roman Radczyc: Sto działek na początek

Dział: Aktualności
26/10/2020 - 13:22
Przymierzamy się, aby wspólnie z powiatem stworzyć strefę pod budowę domków jednorodzinnych. Powiat dysponuje obszarem o powierzchni około 60 ha przy byłej szkole rolniczej w Strzałkowie. Te działki leżą na terenie naszej gminy. Trzeba najpierw je uzbroić. Teren ma atrakcyjną lokalizację. - O planach samorządu na rozwój gminy Radomsko rozmawialiśmy z jej wójtem, Romanem Radczycem

GAZETA RADOMSZCZAŃSKA: Epidemia wpłynęła na stan finansów gminy?

ROMAN RADCZYC: - Budżet wynosi ponad 22 mln zł. Ale wiadomo, że na przestrzeni roku może ulec zmianie. Z różnych przyczyn. Dostajemy dotacje i wtedy wzrasta on naturalnie. Ponadto są cięcia. Tak reagujemy na sytuację epidemii. Jej wpływ jest bardzo trudny do oszacowania. Podatki wpływają sukcesywnie, ale są niższe. Także te z CIT i PIT. Straty

Pozostało 90 % tekstu
Jesteśmy najbardziej radomszczańscy na świecie

Czytaj Gazetę Radomszczańską gdziekolwiek jesteś