[Rozmowa] Lech Bugaj, wójt Gidel: zaplanowaliśmy podwyżki, ale się wstrzymujemy

Dział: Aktualności
16/09/2020 - 12:04

Wspólnie z radnymi założyliśmy, że co roku będziemy starać się pozyskiwać środki zewnętrzne. Żadnych komercyjnych pożyczek bankowych. Udaje się pozyskać pieniądze z zewnętrznych źródeł. - Gazeta rozmawia z Lechem Bugajem, wójtem gminy Gidle

GAZETA RADOMSZCZAŃSKA: Jaka jest kondycja finansowa gminy? Stabilna? Słaba? Dobra?

LECH BUGAJ: - Jest dużo lepiej. Udało nam się gminę oddłużyć. Staramy się także realizować inwestycje na terenie gminy. Oczywiście w miarę możliwości.

Właśnie o możliwościach chciałabym rozmawiać. Jaka jest perspektywa budżetowa gminy?

- Przewidujemy, że dochody gminy osiągną 28,6 mln zł. Zakładamy deficyt budżetowy. Tego się obecnie nie da uniknąć. Będzie wynosił ponad 2 mln zł, ale na pewno nie będziemy korzystać z dużych kredytów.

Swego czasu gmina była na skraju upadłości. Ile obecnie wynosi zadłużenie?

- Poniżej 7 mln zł. To kolejny rok, w którym  musimy spłacić zobowiązania z poprzednich lat. W tym roku musimy oddać ponad milion złotych. Wspólnie z radnymi założyliśmy, że co roku

Pozostało 90 % tekstu
Jesteśmy najbardziej radomszczańscy na świecie

Czytaj Gazetę Radomszczańską gdziekolwiek jesteś