Przedsiębiorcy do prezydenta: Podwyżki to uderzenie w podstawy lokalnego biznesu

Dział: Aktualności
29/10/2020 - 15:10
„Od początku sprawowania funkcji przez prezydenta Jarosława Ferenca, podatki od nieruchomości rosły co rok, łącznie o 28 proc. (i to nawet nie licząc tych planowanych na 2021 rok!). Trudno przejść obojętnie wobec tak jawnego przejawu fiskalizmu samorządu, stojącego w kontraście z deklaracjami o wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości” - Taki list wystosowaliprzedsiębiorcy do prezydenta Jarosława Ferenca w sprawie podwyżki podatków

Stanowisko Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w sprawie zaplanowanych na 2021 rok podwyżek podatków i opłat lokalnych skierowane do prezydenta miasta, przewodniczącego rady miasta oraz radnych:

W odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Radomska w sprawie proponowanych zmian stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, przedsiębiorcy zrzeszeni w Regionalnej Izbie

Pozostało 90 % tekstu
Jesteśmy najbardziej radomszczańscy na świecie

Czytaj Gazetę Radomszczańską gdziekolwiek jesteś