Pomoc żywnościowa dla najuboższych radomszczan rusza we wtorek

Dział: Aktualności
22/01/2021 - 13:33
Pomoc żywnościowa kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mają możliwości zakupu odpowiednich produktów żywnościowych. Trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Wydawanie paczek żywnościowych w ramach ww. programu odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w dniach od 26 stycznia do 01 lutego 2021 r. zgodnie z alfabetycznym harmonogramem umieszczonym na stronie MOPS i w punkcie wydawania żywności.

paczka

Paczka będzie przysługiwała osobom, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie.

[CZYTAJ] Dlaczego wyjeżdżają? „Wyjechałem, wróciłem, mam porównanie. To błąd życia"