OSP Radomsko nie zgadza się z decyzją sądu o likwidacji, składa odwołanie. Serial z Kinemą trwa

Dział: Aktualności
27/07/2021 - 15:21
W ubiegły piątek, 23 lipca, sąd rejestrowy w Łodzi wydał decyzję o likwidacji OSP Radomska, właściciela budynku Kinemy. Wniosek złożyło Starostwo Powiatowe w Radomsku. W przesłanym naszej redakcji oświadczeniu reprezentanci OSP Radomsko piszą, że nie zgadzają się z decyzją sądu i złożyli odwołanie. 

W statucie OSP Radomsko zapisano, że w przypadku likwidacji stowarzyszenia, majątek przejmie Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ale pod warunkiem, że zostanie przeznaczony na potrzeby osób niepełnosprawnych. Główny składnik majątku OSP Radomsko to budynek Kinemy. Od lat popada w ruinę. Wielu mieszkańców postuluje, by przejęło go miasto. 

Oświadczeniu, podpisanym przez Przemysława Bitnerowskiego (przedstawiciel OSP Radomsko) oraz Patryka Konarskiego (przewodniczący komisji rewizyjnej) napisano: „Ochotnicza Straż Pożarna w Radomsku oświadcza, iż związku z postanowieniem sądu o likwidacji jednostki OSP złożyło odwołanie od postanowienia. Ponadto OSP nie zgadza się z uzasadnieniem sądu, jakoby jednostka nie wywiązywała się z zapisu statutu OSP. Chcieliśmy organizować pogadanki w szkołach wraz z Komendą Powiatową Policji w ośrodku szkolno-wychowawczym lecz ze względu na pandemię COVID-19, na prośbę dyrekcji, musieliśmy przełożyć termin na nowy rok szkolny. Mamy bardzo dużo osób chętnych do dołączenia w szeregi OSP Radomsko. To młode i chętne osoby do działań. Zależy nam na dalszym funkcjonowaniu jednostki. Chcemy podtrzymać jej historię, która sięga 140 lat."

W czerwcu tego roku radny miejski Jacek Gębicz (Wspólny Samorząd) złożył wniosek o wpisanie budynku Kinemy do rejestru zabytków. Wniosek argumentowa walorami architektonicznymi oraz historycznymi budowli. Wniosek, za pośrednictwem prezydenta Radomska, trafi do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zaaprobowała go na posiedzeniu komisja rozwoju miasta i planowania przestrzennego. Wpisu do rejestru zabytków dokonuje wojewódzki konserwator zabytków z urzędu, na wniosek gminy lub właściciela nieruchomości. Wpis uniemożliwia wyburzenie budynku. Nie można w nim prowadzić remontów bez zgody konserwatora.

Awantura o Kinemę. Czy jeden z symboli miasta oceleje?

KINEMA JANUSZ

Slider