Opłata za usunięcie pojazdu i parking strzeżony wyższa niż określił resort finansów

Dział: Aktualności
13/01/2021 - 11:01
Usuwanie z drogi nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu jest jednym z wielu zdań publicznych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Koszty zadania znajdują się po stronie budżetu, a nie mieszkańców.

Rada Powiatu podjęła uchwałę, w której określono stawki za holowanie pojazdu i parking strzeżony. Kontrolerzy zwrócili uwagę, że w uchwale wysokość kosztów nie została tak skalkulowana, aby pokrywała rzeczywisty ich poziom, ale hipotetyczną wielkość. Ponadto usunięcie pojazdów o masie powyżej 7,5 tony wyceniono powyżej stawek określonych przez resort finansów. 

rada powiatu koronawirus

W powiecie radomszczańskim uchwalono także prawo działające wstecz. Tymczasem ustawa o ogłaszaniu aktów prawnych, akty zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Standardem wejścia w życie przepisów jest ich uprawomocnienie poprzez dwutygodniowy okres na zapoznanie się z nim obywateli.

[CZYTAJ] Wadliwa uchwała Rady Miejskiej w Radomsku: nieprawidłowy załącznik i brak podpisu

Rada Powiatu Radomszczańskiego została wezwana przez Łódzki Urząd Wojewódzki do wyjaśnienia wspomnianych wyżej nieprawidłowości. Radni mają czas do 19 stycznia 2021 r.