Lista inwestycji finansowanych przez Unię Europejską w latach 2004-2020 [POWIAT]

Dział: Aktualności
01/07/2020 - 14:40

LISTA INWESTYCJI SAMORZĄDÓW I INSTYTUCJI PODLEGŁYCH, FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W LATACH 2004-2020

l Budowa, rozbudowa i modernizacja ZUOK w Płoszowie, PGK. Dofinansowanie: 23.938.635,38 zł

l Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku, PGK, Dofinansowanie: 8.782.036,10

l Wymiana taboru autobusów miejskich. Radomsko, Dofinansowanie: 8.750.505,77 zł

l Budowa kanalizacji sanitarnej w Gomunicach, Kletni, Słostowicach, Gmina Gomunice. Dofinansowanie: 7.493.464,07 zł

l Budowa basenu, Radomsko. Dofinansowanie: 7.362.699,99 zł

l Program: Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V), powiat radomszczański/Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku. Dofinansowanie: 6.802.736,78 zł

l Nowy sprzęt medyczny. Szpital powiatowy w Radomsku. Dofinansowanie: 6.211.076,11 zł

l Ochrona obszaru funkcjonalnego Pilicy. Gmina Sulejów. Dofinansowanie: 5.843.784,00 zł

l Budowa przedszkola. Gomunice. Dofinansowanie: 4.656.019,50 zł

l Termomodernizacja budynków będących własnością miasta: przedszkola nr 9 oraz PSP 10. Radomsko. Dofinansowanie: 4.378.026,16 zł

l Program: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V), powiat radomszczański/PUP. Dofinansowanie: 4.259.926,37 zł

l Rozbudowa oczyszczalni ścieków. Lgota Wielka. Dofinansowanie: 4.143.250,28 zł

l Program: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III), powiat radomszczański/PUP. Dofinansowanie: 4.036.044,00 zł

l Projekt nowej przestrzeni dla kultury, MDK. Radomsko. Dofinansowanie: 3.723.764,20 zł

l Program: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II), POWIAT RADOMSZCZAŃSKI/PUP. Dofinansowanie: 3.215.585,46 zł

l Program: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (I), POWIAT RADOMSZCZAŃSKI/PUP. Dofinansowanie: 3.078.800,00 zł

l Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie e-usług . Szpital w Radomsku. Dofinansowanie: 2.790.279,87 zł

l INDYWIDUALNE INSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. Dobryszyce. Dofinansowanie: 2.695.607,48 zł

l ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Kamieńsk. Dofinansowanie: 2.562.394,30 zł

l Program: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV), POWIAT RADOMSZCZAŃSKI/PUP. Dofinansowanie: 2.239.347,41 zł

l Rozbudowa ul. Stolarzy. Radomsko. Dofinansowanie: 2.230.723,69 zł

l ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Lgota Wielka. Dofinansowanie: 2.148.951,86 zł

l Termomodernizacja Budynków PSP nr 3 oraz PSP nr 5. Radomsko. Dofinansowanie: 2.015.411,64 zł

l ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Masłowice. Dofinansowanie: 1.971.190,70 zł

l Program: Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (I), POWIAT RADOMSZCZAŃSKI/PUP. Dofinansowanie: 1.863.110,00 zł

l TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA: URZĘDU MIASTA ORAZ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 . Radomsko. Dofinansowanie: 1.858,051,83 zł

l Program: Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III), POWIAT RADOMSZCZAŃSKI/PUP. Dofinansowanie: 1.747.838,00 zł

l Program: Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II), POWIAT RADOMSZCZAŃSKI/PUP. Dofinansowanie: 1.700.831,00 zł

l Program: Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim IV, POWIAT RADOMSZCZAŃSKI/PUP. Dofinansowanie: 1.643.959,50 zł

l Program: SZANSA NA SUKCES - Podnoszenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku. Powiat. Dofinansowanie: 1.460.823,02 zł

l PRZEBUDOWA I ADAPTACJA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI KOCIERZOWY NA MIESZKANIA SOCJALNE ORAZ AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM. Gomunice. Dofinansowanie: 1.405.414,08 zł

l Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrzanowicach. Gomunice. Dofinansowanie: 1.370.217,74 zł

l Program: KIS Radomsko - W kierunku zmiany. Radomsko/MOPS. Dofinansowanie: 1.349.480,40 zł

nowe autobusy

Unia
Pozostało 90 % tekstu
Jesteśmy najbardziej radomszczańscy na świecie

Czytaj Gazetę Radomszczańską gdziekolwiek jesteś