22 stycznia Tymczasowy Rząd Narodowy proklamował wybuch powstania

Dział: Aktualności
22/01/2021 - 12:23
W 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego władze miasta uczciły bohaterów pod „Krzyżem Powstańczym” na dziedzińcu klasztoru oo. Franciszkanów.

Za początek Powstania Styczniowego (1863 – 1864), największego polskiego powstania narodowego, przyjmuje się datę 22 stycznia 1863 r. kiedy to Komitet Centralny Narodowy, przekształcony w Tymczasowy Rząd Narodowy, wydał Manifest ogłaszający wybuch powstania. Jednocześnie wydano dekret o uwłaszczeniu chłopów posiadaczy i obiecując ziemię bezrolnym, którzy wezmą udział w powstaniu.

powstanie styczniowe

(UM Radomsko)

Działania powstańcze w samym Radomsku rozpoczęły się 23 stycznia 1863 roku atakiem oddziału pod dowództwem Józefa Grekowicza na stacjonujące wojsko rosyjskie.

[CZYTAJ] RIPH organizuje szkolenie: zmiany w podatkach PIT i CIT po nowelizacji na 2021

 Wiceprezydent Jacek Belka wraz z sekretarz Kamilą Malinowską-Sztangreciak złożyli kwiaty i zapalili znicz pod „Krzyżem Powstańczym” na dziedzińcu klasztoru oo. Franciszkanów.