Zmieniliście deklarację śmieciową? Bo wiecie już, że teraz jest drożej?

Dział: Tylko u nas
03/01/2020 - 13:12

Nowe przepisy dotyczące tzw. gospodarki odpadami zlikwidowały możliwość wyboru: segregujemy na szkło, plastik i metal, czy wolimy wrzucać wszystko do jednego worka. Teraz wszyscy mają obowiązek segregować i przyczyniać się do odzyskiwania surowców wtórnych. No i płacić więcej, od tego miesiąca.

śmieciPGK

Od stycznia weszły w życie nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Od teraz płacimy 16 zł za osobę (w poprzednim roku 10,50) i mamy obowiązek segregować. Jeśli pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej stwierdzą, że się nie wywiązujemy, pracownicy wydziału ochrony środowiska w urzędzie miasta naliczą nam podwójną opłatę w wysokości 32 zł.

Jest też ulga. Nie 16 a 15 zł zapłacą mieszkańcy, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Zmiana stawki, jeśli wcześniej zadeklarowaliśmy segregowanie odpadów, nie wymaga żadnych zmian. Jeśli jednak korzystaliśmy z opcji „niesegregowane” (co kosztowało 15 zł odo osoby), to będziemy musieli pofatygować się do urzędu i na nowo wypełnić tzw. deklarację śmieciową. Już bez opcji wyboru.

A jak informuje na swojej stronie internetowej urząd miasta do właścicieli nieruchomości zostaną wkrótce dostarczone zawiadomienia „o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych podanych w dotychczasowej deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.”

Opłaty za odbiór śmieci trzeba uiszczać do: „15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.”