„Zapowiadane weto rządu godzi w interesy obywateli Radomska”. Radni nie chcieli stanowiska ws. Unii

Dział: Aktualności
27/11/2020 - 13:57

Na piątkowej sesji rady miasta pojawił się wniosek o przyjęcie stanowiska w sprawie negocjacji budżetowych z Unią Europejską. Radni nie chcieli o tym debatować.

Wniosek pojawił się już w trakcie sesji, nie było go w porządku obrad. Radnym nie odpowiadało, że pojawił się w ostatniej chwili i to, że otrzymali mailem niekompletne materiały: samą treść stanowiska, bez uzasadnienia i projektu uchwały. Nie zgodzili się, by wprowadzić taki punkt.

Stanowisko przygotował klub Koalicji Obywatelskiej. Proponowana treść brzmiała tak:

„Stanowisko Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie negocjacji projektu budżetu Unii Europejskiej

Rada Miejska w Radomsku z niepokojem przyjmuje głosy przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej sugerujące możliwość zablokowania przyjęcia nowych Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Zapowiadane weto godzi w interesy obywateli naszego miasta, kraju i wspólnoty, grożąc opóźnieniem, ograniczeniem lub nawet wstrzymaniem wypłaty setek miliardów złotych ze środków unijnych.

UE wikipedia

To finansowe wsparcie, na które niecierpliwie czekają pracownicy i przedsiębiorcy, rolnicy oraz samorządy, ale to również dotacje, które mają pomóc w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią koronawirusa.

W 2004 roku 13,5 mln obywateli naszego kraju (77proc. głosujących) opowiedziało się za przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Tak wysokie poparcie stawia członkostwo Polski w Unii Europejskiej w szeregu wydarzeń historycznych cieszących się największym uznaniem obywateli. To dzięki tej decyzji cieszymy się ze swobody przemieszczania się po obszarze UE oraz jesteśmy beneficjentami wspólnego unijnego rynku towarów i usług.

Przystąpienie do Unii Europejskiej było ogromnym impulsem rozwojowym i inwestycyjnym dla Polski, w tym również dla Radomska. Od 2004 roku do samorządów, przedsiębiorców i rolników z terenu powiatu radomszczańskiego trafiło prawie dwa miliardy złotych.

Podjęta przez naród decyzja o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oznacza nie tylko wspólnotę gospodarczą, ale przede wszystkim wspólnotę wartości. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Definicja praworządności, zawarta w projekcie „pieniądze za praworządność” odnosi się do unijnych wartości, a składają się na nią:

· zasada legalizmu, zakładająca przejrzysty, demokratyczny i pluralistyczny sposób tworzenia prawa;
· pewność prawa;
· zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych;
· skuteczna ochrona sądowa uwzględniająca ochronę praw podstawowych;
· trójpodział władzy;
· równość wobec prawa.

Projekt Komisji Europejskiej zawiera trzy poziomy obostrzeń, które nie pozwolą stosować go „arbitralnie”, „uznaniowo” lub „do celów politycznych”. Sprawa jak najszybszego przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej nie jest jedynie kwestią finansową - chodzi również o ochrony zasad europejskich. Jako Rada Miejska w Radomsku apelujemy o szanowanie wspólnoty prawa i wspólnoty wartości, w której praworządność, fundamenty demokracji, równość obywateli wobec prawa nie są kwestionowane. W najgłębszym interesie mieszkańców naszego miasta, kraju i wspólnoty jest Polska suwerenna i praworządna, będąca w centrum zjednoczonej Europy.”