Prezydent: informacje spółki gazowej są nieprawdziwe. Spółka: oczekujemy dementi

Dział: Aktualności
31/07/2020 - 13:44
Najpierw w środę na stronie Urzędu Miasta pojawia się oficjalne oświadczenie prezydenta Ferenca. Dotyczy Polskiej Spółki Gazownictwa. Prezydent zarzuca jej rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Poza mieszkańcami kilku ulic na Bartodziejach mało kto wie, o co tu chodzi. Oświadczenie kopiują na swoich portalach radomszczańskie media. Ponieważ Gazeta od pewnego czasu zajmuje się ta sprawą, prosimy PSG o komentarz do oświadczenia prezydenta. Dzisiaj PSG je upubliczniła.

O co chodzi w tej sprawie? O gazociąg, Bartodzieje, smog i pieniądze (materiał opublikujemy w przyszłym tygodniu, gdy zakończymy zbieranie i weryfikację informacji). Na razie jest wojna na oświadczenia. Pierwsze ukazało się na stronie radomsko.pl.

Prezydent Jarosław Ferenc pisze w nim m.in.:

„W związku z docierającymi w ostatnim czasie do naszego Urzędu informacjami obarczającymi Urząd Miasta winą za wstrzymanie inwestycji w zakresie wykonywania sieci gazowniczych na terenie Miasta, informujemy, że są one w całości nieprawdziwe.

Polska Spółka Gazownictwa rozpowszechnia informację jakoby Miasto wydawało niezgodne z przepisami decyzje zezwalające jej na lokalizację sieci gazowej w pasach drogowych dróg gminnych. Są to informacje niepotwierdzone, które poprzez skierowanie odwołania od jednej z decyzji będą przedmiotem rozstrzygania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim.

Od ubiegłego roku Prezydent Miasta Radomska w wydawanych przez siebie decyzjach lokalizacyjnych nakłada obowiązek, m.in. na Polską Spółkę Gazownictwa, wykonywania odejść od sieci do granicy pasa drogowego, które wg potrzeb mogą się stać przyłączami dla każdej działki budowlanej.

(..) Prezydent podejmując w/w działania ma również na względzie fakt, iż bezpośredni dostęp do sieci gazowej powoduje, że właściciele nieruchomości w ciągu kilku lat wyrażają chęć wykonania przyłącza co może być zwielokrotnione poprzez dofinansowania na instalację ekologicznych źródeł ciepła, w tym również tych oferowanych przez Miasto Radomsko.

(..) W związku z docierającymi w ostatnim czasie do naszego Urzędu informacjami obarczającymi Urząd Miasta winą za wstrzymanie inwestycji w zakresie wykonywania sieci gazowniczych na terenie Miasta, informujemy, że są one w całości nieprawdziwe.”

Dziś swoje stanowisko zaprezentowała spółka. Pisze:

„W odniesieniu do oświadczenie Pana Prezydent Jarosława Ferenca, opublikowanego w mediach 29 i 30 lipca, w imieniu Polskie Spółki Gazownictwa sp. z o.o. stanowczo protestujemy i oczekujemy zdementowania zamieszczonej tam informacji o rzekomym „rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji”przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz rzekomym wstrzymaniu przez PSG inwestycji w zakresie budowy sieci gazowej w Radomsku.

Informacje podane przez pana Prezydenta Jarosława Ferenca są niezgodne z prawdą, ponieważ nie wstrzymaliśmy inwestycji zaplanowanych na terenie Radomska.

Działania podejmowane przez Pan Prezydenta Ferenca, czyli wprowadzenie w wydawanych decyzjach lokalizacyjnych obowiązku „wykonania odejść od sieci gazowej do granicy pasa drogowego, które mogą stać się przyłączami dla każdej działki budowlanej: określane przez niego jako „działania zorientowane na dobro Mieszkańców”, w efekcie - z przyczyn ekonomicznych - spowodują zwiększoną liczbę odmów Mieszkańcom zainteresowanym podłączeniem do sieci gazowej.
(…) Obecnie oczekujemy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które określi, jaki zakres inwestycji powinien zostać zrealizowany. Liczymy, że SKO również dostrzeże, że wymogi stawiane przez Prezydenta Radomska, zamiast wspierać powszechny dostep do sieci gazowej, stanowią de facto barierę do dalszej gazyfikacji miasta.”

Oświadczenie PSG 31 1

Oświadczenie PSG 31 2