Wojewoda bada legalność uchwały w sprawie in vitro. Na wniosek. Czyj?

Dział: Aktualności
01/07/2019 - 15:31

Jak podała telewizja NTL, wojewoda łódzki rozpoczął procedurę kontroli legalności uchwały rady miasta zobowiązującej prezydenta Radomska do przygotowania programu dofinansowania in vitro. Zrobił to po otrzymaniu pisma z zastrzeżeniami. Od kogo? Na razie nie udało się nam ustalić.

Uchwałę rada podjęła podczas sesji 31 maja. Wtedy to miejscy radni rozpatrywali wniosek o uruchomienie programu, który złożyła grupa radomszczanek. Wcześniej zebrały pod nim 1700 podpisów.
Dziś wojewoda łódzki wydał „Zawiadomienie o wszczęciu postępowania”. W uzasadnieniu napisał, że „10 czerwca 2019 r. przedstawiono zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej uchwały. W powyższym piśmie wskazano, iż wniosek złożony przez mieszkankę miasta Radomska winien być pozostawiony bez rozpoznania w związku z brakami formalnymi. Zdaniem autora pisma z dnia 10 czerwca 2019 r., gdyby potraktować pismo mieszkanki miasta Radomska jako petycję, do czego skłania interpretacja ww. pisma dokonana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku, pismo to winno być rozpatrywane w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. (…)

in vitro podpisy

"Autor pisma z dnia 10 czerwca 2019 r. wskazał również, iż gdyby pismo mieszkanki Radomska zostało rozpatrzone jako wniosek w trybie przepisów k.p.a., również należało pozostawić je bez rozpoznania z uwagi na braki formalne. Żaden bowiem ze złożonych dokumentów nie zawiera oznaczenia wnioskodawczyni i jej adresu do korespondencji. Ponadto w piśmie z dnia 10 czerwca 2019 r. wskazano, iż pismo mieszkanki Radomska ma charakter apelu polityczno-społecznego i Rada Miejska w Radomsku nie była właściwa do jego rozpatrzenia. Adresatem pisma są bowiem organy administracji rządowej.”

Miasto ma pięć dni na ustosunkowanie się do zarzutów.