Wioletta Pal: 10 tysięcy za raport? To skandal panie prezydencie!

Dział: Tylko u nas
06/06/2019 - 14:03

Radna Wioletta Pal wydanie 10 tys. zł na przygotowanie raportu o stanie miasta nazwała skandalem. Prezydent Ferenc odpowiedział, że wybrał najtańszą ofertę

 centrum fontanna

Raport o stanie Radomska przygotowywany był po raz pierwszy, w związku ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Teraz to obowiązek prezydenta, który musi przedstawić go do końca maja radnym. 28 maja raport trafił do przewodniczącego rady, a ten przekazał go radnym. Jego treść będzie dyskutowana na najbliższej sesji. Dzisiaj zajęli się radni z komisji rewizyjnej.

Co się w raporcie znalazło przedstawiła kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta Karolina Brzozowska-Dymus. Jak powiedziała raport, który liczy 111 stron, składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się informacje ogólne dotyczące miasta w odniesieniu do województwa łódzkiego. Powstała na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego za 2017 rok, ponieważ nowe dane, za 2018, będą dostępne dopiero w czerwcu lub lipcu. - Część druga to stricte sprawozdanie z działalności prezydenta - mówiła.

- Czy to było konieczne? - pytała radna Pal. - Miasto, my wszyscy zapłaciliśmy 10 tysięcy za to co leży przed nami. Czy nie można było zrobić tego własnymi siłami? Każdy naczelnik mógłby przedłożyć te dane. Wyrażam daleko idące oburzenie, że wydaliśmy na ten raport aż tyle.

Jarosław Ferenc odpowiedział, że wiele miast zleca wykonanie takiego raportu, i płacą zdecydowanie więcej. - Średnia kwota za wykonanie takiego raportu to 25 tysięcy. Dlatego przeprowadziliśmy postępowanie publiczne. Zależało nam na niższej cenie, ale jednocześnie jakości - zapewniał. - Wybraliśmy najniższą cenę.

Prezydent dodał, że w kolejnych latach raport o stanie miasta nie będzie zamawiany. Przygotują go pracownicy urzędu miasta. - Będzie wzór, więc zrobimy sami. Pamiętam, że kiedyś w urzędzie przygotowywane były raporty i opracowania za 34, 50 i 60 tysięcy - przypomniał. - I pan jako wtedy radny niczego się nie nauczył - odpowiedziała Wioletta Pal. - Nauczyłem się, i dlatego ten kosztował 10 tysięcy.

Zmiana w ustawie przynosi jeszcze jedną nowość. Przedstawienie radnym raportu wiąże się teraz z udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. Sześcioro radnych komisji było za, troje wstrzymało się od głosu.

Jarosław Ferenc, na prośbę przewodniczącej Katarzyny Wośko, zapowiedział, że informacja o raporcie znajdzie się na głównej stronie internetowego serwisu urzędu. - Żeby był dostępny dla mieszkańców i mogli się z nim zapoznać - prosiła radna.