W Ósemce otwarto ekopracownię. Uczniowie będą się tam uczyć biologii

Dział: Aktualności
13/10/2020 - 12:08

W poniedziałek 12 października w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku uroczyście otwarto ekopracownię, która powstała przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu Nasze Ekologiczne Pracownie.

 otwarcie ekopracowni ósemka

(fot. PSP nr 8) 

Fundusz wyłożył 49.867 zł, szkoła z własnych środków 5.600 zł.

Wstęgę przecinała wraz z przedstawicielami społeczności uczniowskiej i koordynatorami projektu dyrektor szkoły Anna Grzywacz.
Uczniowie klasy VII przygotowali na krótki montaż słowny i przenieśli wszystkich w świat biologii. Opiekunowie pracowni Aneta Tomczyk i Tomasz Dąbrowski przedstawili prezentację dotyczącą zadań ekologicznych realizowanych przez szkołę. Zaprezentowane zostały także zakupione w ramach dotacji pomoce dydaktyczne tj.: mapy, modele, przyrządy ułatwiające prowadzenie obserwacji tj mikroskopy, szkła powiększające, plansze dydaktyczne, żywe rośliny, a także programy multimedialne, które nie tylko uatrakcyjniają lekcje, ale ułatwiają przyswajanie materiału i dodatkowo inspirują uczniów omawianymi tematami.