W 2021 roku wszyscy się spiszemy - kolejny po 10 latach Narodowy Spis Powszechny

Dział: Aktualności
03/01/2021 - 11:24
Narodowy Spis Powszechny jest przeprowadzany okresowo, na ogół co 10 lat. Stanowi najobszerniejszą informacją statystyczną o ludności, jej warunkach bytowania i o innych objętych nim zagadnieniach. W Polsce Narodowe Spisy Powszechne przeprowadza Główny Urząd Statystyczny.

Poprzedni Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań miał miejsce w 2011 roku. Najbliższy spis będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

W pełni będzie realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

work 731198 1920

W uzasadnionych przypadkach, gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego, rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. Fot. Pixibay.

Osoby, które nie będą posiadały możliwości dokonania samospisu, na przykład z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu, będą miały udostępnione odpowiednie pomieszczenia i sprzęt do realizacji samospisu.

[CZYTAJ] Praca zdalna będzie uregulowana w Kodeksie pracy. Trwają konsultacje

Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym zobowiązuje urzędy publiczne do udostępnienie miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli się spisać.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.