Uniwersytet Trzeciego Wieku SAN ogłasza konkurs dla seniorów

Dział: Aktualności
05/08/2020 - 11:07

UTW SAN zaprasza do udziału w konkursie literackim „Kalendarz pandemii słowa i sztuka”.

zapisy 2020

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do słuchaczy
Uniwersytetów III Wieku i seniorów, a jego celem jest inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej, ujawnienie talentów oraz wpływ czynników dotyczące na człowieka związku z pandemią doświadczeniem i odczuciami przebywania w domu ze względów bezpieczeństwa.

Szczegółowy regulamin:

1. Warunkiem udziału ;Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
poezja i proza.

Na konkurs można zgłosić tylko jedna pracę w każdej kategorii.

Forma literacka prac konkursowych jest dowolna: wiersz, sonet, opowiadanie, nowela, fraszka, haiku, list, piosenka, pamiętnik itp. (do 2 stron formatu A4) lub fragment powieści nieprzekraczający 10 stron maszynopisu lub wydruku komputerowego (format A4, czcionka 12.

Należy nadsyłać 5 niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej tekstów poetyckich na adres organizatora.

Teksty, w czterech egzemplarzach (maszynopis lub wydruk komputerowy) mają być oznaczone godłem (znakiem autora), a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu:

Wraz z nadesłanymi tekstami przesyłam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych konkursu, ewentualnych działań reklamowych
i marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących jego następstwem.

Prace należy wysyłać do 20 września, decyduje data stempla pocztowego, na adres:

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku SAN ul. Wyszyńskiego 27/5, 97- 500 Radomsko, z dopiskiem KONKURS Literacki.

Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez prezesa RUTW.

Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami, pod postacią medali oraz Pucharu. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród głównych albo wyróżnień lub też do innego podziału nagród.

4. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

5. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu.)

5. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

6. Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane .Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury).

TERMINARZ KONKURSU:

1. Nadsyłanie prac do 20.09.2020 roku

2. Ogłoszenie werdyktu jury październik 2020 roku

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela RUTW sekretariat , tel. 781 180 578,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..