Umowa na zakup węgla przez PGK: Radni zaaprobowali raport. Będzie doniesienie?

Dział: Tylko u nas
29/04/2021 - 14:07
Radni komisji rewizyjnej rady miasta dyskutowali dziś na posiedzeniu o raporcie zespołu kontrolnego dotyczącego umowy na zakup węgla, zawartej w 2017 roku przez miejską społkę. Raport zostal przyjęty. Sześciu radnych było za, jeden przeciw, jeden się wstrzymał.

Raport to efekt pracy zespołu kontrolnego, w skład którego wchodzili Wioletta Pal (niezależna) i Bartłomiej Biskup (PiS). Po analizie dokumentów przedstawionych przez spółkę zespół przygotował projekt raportu. Są w nim takie wnioski:

1. W ocenie zespołu kontrolnego budzi wątpliwość zawarcie przez zarząd PGK (w prowadzonym przez spółkę zamówieniu z lutego 2017 roku) z firmą Carbo umowy na czas nieokreślony. Tak skonstruowana i zawarta umowa mogła złamać wewnętrzny regulamin spółki. Zamówienie sektorowe przekroczyło wartość określoną w Regulaminie.

2. Zdaniem kontrolujących, potencjalni kontrahenci, do których wysłano zapytania, mogli zostać wprowadzeni w błąd, bowiem w każdym zapytaniu zamawiający wskazuje termin dostaw obejmujący okres od 01.04.2017 do 30.04.2018. Mogło to wpłynąć na proponowaną przez oferentów cenę.

3. W ocenie Zespołu Kontrolnego protokół oraz zgromadzone w trakcie kontroli materiały należy przekazać Prokuraturze wraz z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę PGK.

Przewodniczaca komisji rewizyjnej Katarzyna Wośko (Koalicja Obywatelska), poinformowała, że prokuratura przekazała odpowiedź na pytanie przewodniczącego rady, czy toczy się w tej sprawie śledztwo. Potwierdziła. (Śledztwo jest prowadzone z artykuł 296 kodeksu karnego, dotyczy działania na niekorzyść spółki).

pgk miał umowa

- W związku z tym, iż zespół kontrolny zwraca nam uwagę, że mogą być nieprawidłowości, uważam, że my ten protokół powinniśmy jako komisja przyjąć - mówiła Wośko.

Podobne zdanie miała Dorota Sujka (Koalicja Obywatelska). - Mam tylko wątpliwość, ponieważ trwa już postępowanie prokuratury w Piotrkowie, czy nasz wniosek nie będzie dublowaniem. Ten punkt z protokołu został już skonsumowany w faktach.

Poproszono o opinię radcę prawnego urzędu miasta, Urszulę Klimek: - W całości podzielam pogląd radnej Doroty Sujki - mówiła. - W sytuacji, kiedy mamy złożone zawiadomienie i mamy wiedzę, że już jest prowadzone, kolejnego zawiadomienia o przestępstwie nie wysyłamy. Możemy natomiast dosłać dokumenty, które posiadamy. Nie wiem, czy akurat przyjęcie tego punktu byłoby zasadne. Może trzeba zmienić ten punkt tak, by chodziło w nim o przekazanie materiałów prokuraturze do toczącego się śledztwa?

Przeciw przyjmowaniu raportu w tej formie był Kamil Bugdal (Razem dla Radomska). - Chcę zgłosić wątpliwości, co do sformułowanych wniosków - mówił. - Sformułania nie są według mnie jednoznacznie. My jako radni powinniśmy też dbać o dobry wizerunek i z tym mi by się kłóciło zaaprobowanie protokołu w tej treści. Trzeba mieć na uwadze, że rozmawiamy o spółce, która prowadzi szereg działań na rzecz miasta. W obliczu burzy medialnej sprawą zainteresowały się wojewódzki i narodowy fundusz. I one mają wątpliwości, czy spółka jest firmą wiarygodną. To może wpłynąć na rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.

Ostatecznie komisja raport przyjęła. Za głosowali Bartłomiej Biskup, Dariusz Kopeć (KO), Piotr Lisowski (KO), Wioletta Pal, Dorota Sujka (KO), Katarzyna Wośko (KO). Przeciw był Kamil Bugdal. Wstrzymał się Piotr Lewandowski (PiS)

Slider