Tutorial o kręceniu video na otwarcie XV Dni Kina w I LO

Dział: Aktualności
12/02/2020 - 09:22

W I LO im. Feliksa Fabianiego rozpoczęły się dzisiaj jubileuszowe XV Dni Kina.

Na początek młodzież prezentowała swoje dokonania w dziedzinie szeroko pojętych sztuk wizualnych. Można było zobaczyć etiudę filmową, fotografie samochodów czy też krótkie wideo o tematyce społecznej. Trzy pierwsze dni poświęcone będą doskonaleniu umiejętności realizatorskich. W ramach warsztatów młodzież ma okazję usystematyzować wiedzę dotyczącą teorii kina.

- Opowiadamy o języku kina, jak to się dzieje, że my rozumiemy, co się dzieje na ekranie - tłumaczy prowadzący warsztaty Grzegorz Habryn. Dzisiaj młodzi ludzie z radomszczańskich szkół średnich próbują napisać swoje scenariusze. Jutro uczestnicy będą realizować filmy, krótkie, trzyminutowe video. Trzeciego dnia je pokażą. Wybór padł na taką formę, gdyż jest ona bliższa młodzieży, częściej ogląda ona materiały zamieszczone na Youtube czy też na Netflix. W tegorocznych warsztatach bierze udział 11 grup, a współprowadzącą jest Aneta Wawrzoła.