Tu na razie jest ściernisko, ale będzie teren rekreacyjny

Dział: Aktualności
20/05/2020 - 12:51

Nieużytek położony pomiędzy rzeką Biestrzykówką a ulicą Krzętowską w Wielgomłynach zostanie wkrótce zagospodarowany.

wielgomłyny mapa

(Gmina Wielgomłyny)

Projekt zakłada usytuowanie w tym miejscu altan edukacyjnych i tężni. Powstaną także ciągi piesze, a teren zostanie utwardzony i oświetlony.

Zainstalowane w tym miejscu obiekty małej architektury typu ławki, kosze, będą służyć lokalnej społeczności.