Stypendia pomostowe dla absolwentów szkół ponadpodstawowych

Dział: Aktualności
10/05/2021 - 08:09
XX edycja Stypendiów Pomostowych skierowana jest do młodzieży, maturzystów, którzy w tym roku zaczną naukę na wymarzonych studiach dziennych w akademickich uczelniach publicznych. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

O stypendium mogą się ubiegać absolwenci liceów i techników, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin.Dodatkowo młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, być finalistą olimpiad przedmiotowych w szkole średniej, pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

[CZYTAJ] W niedzielę odbył się Zjazd Hufca ZHP w Radomsku. Podsumowano ostatnie dwa lata

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.  Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 roku, do godziny 16.

young people 737150 1920

(Fot. Pixabay)

Dotychczas, w ramach programu, w całej Polsce przyznano ponad 25 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 tysięcy na pierwszy rok studiów. Łącznie na realizację dziewiętnastu edycji programu przeznaczono ponad 123 miliony zł.

Slider