Starostwo powiatowe zaprezentowało plan inwestycji na 2021 rok

Dział: Aktualności
27/10/2020 - 08:01
Podczas poniedziałkowych obrad komisji rozwoju powiatu analizowano plan inwestycji na przyszły rok. 

Największym projektowanym zadaniem ma być generalna przebudowa ulicy Kościowa w Radomsku. Jest to ponad kilometr drogi, której nawierzchnia obecnie jest w fatalnym stanie i wymaga naprawy. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na około 4 mln zł. Środki na ten cel powiat planuje pozyskać z jednej strony z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie złożono już wniosek o dotację. Z drugiej zaś z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

piskorzeniec droga

Kolejną planowaną inwestycją ma być remont drogi we wsi Pytowice w gminie Kamieńsk. Prace mają się odbywać na odcinku 1,3 km. Koszt modernizacji wstępnie oszacowano na 786 tys. zł. Podobną inwestycję powiat planuje we wsi Borzykowa w gminie Żytno. Całkowity koszt ma wynieść ok. 450 tys. zł.

Modernizacji wymaga most w Kraszewicach w gminie Masłowice. Na ten cel środki mają pochodzić z rezerwy subwencji ogólnej ministerstwa finansów.