Starostwo ogłasza nabór pracowników. Potrzeba czterech osób

Dział: Aktualności
13/03/2019 - 07:57

Starostwo Powiatowe poszukuje pracowników. Trwa nabór na cztery stanowiska. Poszukiwani są: podinspektorzy w Biurze Rady Powiatu, w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w Wydziale Budownictwa i Architektury a także audytor wewnętrzny (½ etatu).

21147

Wymagania to minimum wykształcenie średnie (w przypadku inspektora Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i w Biurze Rady Powiatu) w pozostałych przypadkach wymagane jest wykształcenie wyższe , niekaralność, nieposzlakowana opinia i co najmniej trzyletni staż pracy. Chętni muszą złożyć odpowiednie dokumenty i dostarczyć je osobiście, elektronicznie lub za pomocą poczty do Starostwa Powiatowego do 18 marca..