Sołectwa mogą się ubiegać o 10 tysięcy zł w programie #SołectwoNaPlus

Dział: Aktualności
05/01/2021 - 12:36
Każda z miejscowości w powiecie może się ubiegać o dotację w wysokości 10 tysięcy zł. Zgodnie z regulaminem naboru zgłoszenia należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku.

Kwota dotacji w ramach projektu "Sołectwo na plus" dla jednej miejscowości nie może być większa niż 10 000 zł i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Celem dotacji jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

IMG 20201026 141256

Przyznana pomoc może zostać przeznaczona na zadania o charakterze bieżącym lub inwestycyjnym. 

Składane zgłoszenia powinny dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.

 [CZYTAJ] Sukcesy i porażki powiatu radomszczańskiego. Podsumowanie 2020 roku