Sekretarz przepił wpłacone przez wieśniaków pieniądze [Historia Gazetą pisana]

Dział: Treść płatna
07/04/2021 - 18:16
Z. od dłuższego czasu podejmował z kasy gminnej pieniądze, wniesione przez wieśniaków z tytułu należności podatkowych. Za zdobyte w ten sposób pieniądze Z. urządzał wystawne przyjęcia, na które spraszał swych licznych kolegów. W toku dochodzenia defraudant przyznał się do sprzeniewierzenia, zgodnie z rewizją ksiąg, sumy około l 990 złotych, które częściowo przepił z kolegami. - Przypominamy, o czym pisała Gazeta Radomszczańska kilkadziesiąt lat temu

1936 

Defraudacja w Kasie Gminnej w Kamińsku Do szeregu obywateli w Kamińsku zgłosił się przed niedawnym czasem sekwestrator urzędu skarbowego na powiat piotrkowski, który zamierzał dokonać zajęcia nieruchomości za zaległe podatki. Zdziwieni kmiotkowie okazali urzędnikowi skarbowemu kwity, które świadczyły, te wszelkie ich zaległości skarbowe, zostały w czasie wpłacone w kasie gminnej. Wobec tego, że odnośne asygnaty nie zostały przekazane urzędowi skarbowemu,

Pozostało 90 % tekstu
Jesteśmy najbardziej radomszczańscy na świecie

Czytaj Gazetę Radomszczańską gdziekolwiek jesteś