Sanepid: zero nowych zachorowań, zero wyzdrowień, zero nowej kwarantanny

Dział: Aktualności
04/06/2020 - 13:03

Jak informuje radomszczańska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: w Radomsku i powiecie bez zmian. W ciągu ostatniej doby nikt nie zachorował, nikogo też nie skierowano na kwarantannę.

 sanepid 4 czerwca

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie / ostatnia doba – 53 / 0
w tym liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 52 / 0

2. Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem COVID-19
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 32 / 0 / 0

3. Liczba osób objętych izolacją domową
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 48 / 0 / 0

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 919 / 29 / 0

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie / aktualnie – 1123 / 56

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 614 / 39 / 0

7. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem / ostatnia doba – 1 / 0

8. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku
w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem / ostatnia doba – 17 / 0