Sanepid: 5 osób w kwarantannie domowej

Dział: Aktualności
21/05/2020 - 14:14

W ostatniej dobie pięć kolejnych osób zostało skierowanych do domowej kwarantanny. I to jedyna zmiana w stosunku do poprzedniego dnia.

 sanepid 21 maja

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie / ostatnia doba – 52 / 0
w tym liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 47 / 0

2. Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem COVID-19
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 30 / 0 / 0

3. Liczba osób objętych izolacją domową
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 47 / 4 / 0

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 875 / 33 / 5

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie / aktualnie – 1072 / 105

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 573 / 4 / 0

7. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem / ostatnia doba – 1 / 0

8. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku
w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem / ostatnia doba – 17 / 0