Sąd: Ciach nie pracował dla służb PRL. Musi dostać wyrównanie emerytury za 4 lata

Dział: Aktualności
08/01/2021 - 16:05

Sąd Apelacyjny w Łodzi orzekł prawomocnie: Arkadiusz Ciach nie pracował w służbach bezpieczeństwa PRL, nie podlega ustawie dezubekizacyjnej. Państwo musi mu wyrównać obniżoną emeryturę za cztery lata i wypłacić odsetki. Ciach jest radnym powiatowym, szefem SLD w Radomsku i powiecie oraz byłym policjantem.

Ustawa dezubekizacyjna, która weszła w życie 1 października 2017 roku, obniżyła świadczenia emerytalne 55 tysiącom funkcjonariuszy służb mundurowych. Powodem miała być praca „na rzecz totalitarnego państwa”.

- W moim przypadku 15 marca 2018 roku Instytut Pamięci Narodowej zawiadomił Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, że pełniłem służbę w strukturach państwa totalitarnego. 13 maja obniżono mi emeryturę - mówi Arkadiusz Ciach.

Ciach twierdzi, że nigdy nie pełnił takiej służby. Poszedł do sądu. Domagał się wyrównania emerytury i wypłaty wszystkich należnych pieniędzy wraz z odsetkami. 1 października 2018 roku Sąd Apelacyjny w Piotrkowie Tryb. w pierwszej instancji orzekł, że Ciach nie podlega ustawie dezubekizacyjnej. - Pełnomocnik dyrektora Zakładu cały czas twierdził, że byłem w szkole oficerów SB w Legionowe. A a w Legionowe nie byłem nawet turystycznie - mówi Ciach.

16 grudnia 2020 w Łodzi odbyła się rozprawa, na której pełnomocnik Zakładu wnosił o kolejną lustrację Ciacha. Sąd jego wniosku odrzucił. W piątek 8 stycznia Sąd Apelacyjny podtrzymał orzeczenie z pierwszej instancji. Wyrok jest prawomocny.

- Gdy dostanę uzasadnienie, złożę wniosek o wypłatę wszystkich pieniędzy wraz z odsetkami - mówi Ciach. - Rozważamy też z innymi funkcjonariuszami złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez pełnomocnika Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Sfałszowano mi życiorys.

CIACH ARKADIUSZ

Arkadiusz Ciach przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi, piątek, 8 stycznia, 2020