Rząd zamknął cmentarze, Agencja odkupiła chryzantemy. Dostały je m.in. stowarzyszenia

Dział: Aktualności
20/11/2020 - 07:29
Sprzedawcy, którzy handlowali chryzantemami, najczęściej pod cmentarzami, zostali pozbawieni zysku po tym, jak premier ogłosił, że nekropolie dzień przed, dzień po o 1 listopada będą zamknięte. Wtedy szybko przybywało nowych zakażonych Covid-19. Potem rząd, przy pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, postanowił odkupić od nich kwiaty. Uruchomiona została procedura rozdawania chryzantem instytucjom i stowarzyszeniom.

Sprzedawcy, którzy na skutek decyzji rządu zostali na lodzie, mogli zniwelować poniesione straty odsprzedając kwiaty ARiMR. Pomoc przysługiwała tym, którzy posiadali na stanie co najmniej 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości. Wykupem objęte zostały także kwiaty cięte. Pomoc była skierowana do posiadaczy minimum 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie rozkwitu.

[CZYTAJ] Andrzej Barszcz, dyrektor MOPS otrzymał specjalną nagrodę ministra

Kiedy Agencja już kwiaty odkupiła, trzeba było coś z nimi zrobić. I zaczęła się och dystrybucja do instytucji i stowarzyszeń. Oczywiście kwiaty można było otrzymać za darmo. Wystarczyło tylko wypełnić prosty formularz wniosku i dostarczyć go do miejscowego biura powiatowego ARiMR. 

chryzanetmy w Ładzicach

W ten sposób o kwiaty wnioskowały gminy, parafie i Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia. Łącznie do biura agencji rolnej w Radomsku zgłosiły się 43 podmioty. Wszystkie w terminie.

[CZYTAJ] Stefańczyk: Kiedy widzę jakie warunki są w Radomsku, to chce mi się płakać [ROZMOWA]

O chryzantemy wystąpiły trzy stowarzyszenia. Kwiaty trafiły także do pozostałych podmiotów, w tym między innymi ozdobiły plac przed urzędem gminy w Ładzicach, teren przed świetlicą w Pławnie w gminie Gidle, czy też miejsca kultu religijnego w dzielnicy Folwarki w Radomsku.
- Wydaliśmy około 5200 doniczek chryzantem na cały powiat. Do tego ponad 2500 kwiatów ciętych - mówi Katarzyna Bracka, kierownik Biura powiatowego ARiMR w Radomsku.