[Rozmowa] Wioletta Pal: rada miejska zachowuje się jak pod rządami Łukaszenki

Dział: Aktualności
26/08/2020 - 11:40

n  Jak patrzę na kolegów i koleżanki z rady miejskiej, to myślę, że czasem zachowujemy się - tu specjalnie używam określenia „my”, czyli wszyscy - jak pod rządami dyktatora Łukaszenki. n  Prezydent Ferenc jest sprawnym politykiem. Cokolwiek nie wymyśli, to mu rada przegłosuje. n  Mnie podcięło skrzydła zachowanie naszych polityków po wyborach samorządowych w 2018 roku. Choćby zawiązanie przez Platformę koalicji z prezydentem po dziesięciu miesiącach bezpardonowej krytyki. W polityce naprawdę można wiele, czasami trzeba zachować się nieprzyzwoicie, ale to było naprawdę niesłychane. n Gazeta rozmawia z Wiolettą Pal, radną miejską

GAZETA RADOMSZCZAŃSKA: Przyszedłem do pani, aby porozmawiać z jednoosobową opozycją w radzie miasta. Na początek chciałbym wyjaśnić, jak to możliwe, że w 21-osobowym gronie tylko jedna osoba jest w opozycji wobec władzy wykonawczej? To nie jest norma w samorządzie.

WIOLETTA PAL: - Można to tłumaczyć w dwojaki sposób. Albo wszyscy - mieszkańcy, urzędnicy, radni - są zadowoleni ze sposobu sprawowania władzy przez prezydenta Jarosława Ferenca, a niezadowolona jest tylko jedna osoba w mieście…

Wioletta Pal?

- Dokładnie. Byłam jego kontrkandydatką w wyborach, więc to mogłoby być wyjaśnienie.

Ale sytuacja, gdzie wszyscy są zadowoleni, to raczej domena mało demokratycznych społeczeństw. Zresztą i tam wszyscy są zadowoleni tylko oficjalnie.

- No i to może być drugie wyjaśnienie. Bardzo uważnie śledzę, co się dzieje na Białorusi. I jak patrzę na kolegów i koleżanki z rady miejskiej, to myślę, że czasem zachowujemy się - tu specjalnie używam określenia „my”, czyli wszyscy - jak pod rządami dyktatora Łukaszenki.

Ostro. Tym dyktatorem miałby być prezydent Ferenc?

WIOLETTA PAL

Wioletta Pal, była kontrkandydatem Jarosława Ferenca w wyborach w 2018 r.

- To skrót myślowy. Rozwinę go: 20 radnych ma jakiś

Pozostało 90 % tekstu
Jesteśmy najbardziej radomszczańscy na świecie

Czytaj Gazetę Radomszczańską gdziekolwiek jesteś