Rozbudowa ulicy Spacerowej. Pieniądze już są, teraz przetarg

Dział: Aktualności
22/05/2019 - 08:36

Radomsko pozyskało 3 miliony złotych dofinansowania na rozbudowę ulicy Spacerowej. Pieniądze pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Aktualnie trwa procedura przetargowa. Do urzędu wpłynęły trzy oferty. Trwa ich analiza.

spacerowa

Swoje oferty przedstawili wykonawcy:

1. Konsorcjum Firm: 1. Lider konsorcjum: FIBA s.c. Grzegorz Piwnik, Piotr Iskrzyński Stobiecko Szlacheckie 158 97-561 Ładzice 2. Partner konsorcjum: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów. Cena brutto: 8 311 266,41 zł.

2. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków. Cena brutto: 12 318 544,87 zł.

3. DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa. Cena brutto: 8 162 767,49zł.

Przebudowa ulicy Spacerowej obejmuje wykonanie nowej jezdni, chodników z kostki betonowej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zjazdów do przyległych z ul. Spacerową nieruchomości oraz poboczy z Kruszywa. Będzie też nowe oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.