Rolnik pisze do prezes OSM Radomsko: „Decyzję podjęło ośmiu panów i jedna pani" [LIST]

Dział: Tylko u nas
23/11/2020 - 10:12
„Stwierdza Pani, że o likwidacji Zakładu w Nowym Targu zadecydowała „przytłaczająca większość głosów” samych członków Spółdzielni, czyli rolników. W tym momencie chciałbym przypomnieć (jeśli Pani nie pamięta), że uchwałę o likwidacji ZPM w Nowym Targu podjęło ośmiu panów i jedna pani - Radni Radomszczańscy i Pani - wtedy jeszcze - qiceprezes. Radni Nowotarscy, przybywając na Plenarne Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 10.01.2020 r., nie wiedzieli, co ich czeka. Zostali na posiedzeniu zaskoczeni wprowadzeniem do obrad punktu o likwidacji ZPM w Nowym Targu. Dodam również, że o likwidacji przez Was podjętej, nie wiedział nawet były Prezes Spółdzielni. Zrobiliście to poza jego plecami. - pisze w liście do prezes OSM Radomsko Agaty Kasperkiewicz Jan Dubec, rolnik i członek spółdzielni

W ostatnim wydaniu Gazety opisaliśmy sytuację w OSM Radomsko [CZYTAJ CAŁY TEKST „MLECZARNIA NA ZAKRĘCIE"] i odtworzyliśmy wydarzenia ostatnich dwóch lat. W spółdzielni trwa konflikt o likwidację zakładu w Nowym Targu a 262 członków chce jej podziału.

Otrzymaliśmy list w tej sprawie od rolnika, członka spółdzielni, delegata na Zebranie Przedstawicieli OSM Radomsko Jan Dubiela. Odpowiada na list prezez OSM Radomsko Agaty Kasperkiewicz kierowany do czytelników portalu podhale24.pl. Kasperkiewicz pisze tam między innymi (cytaty za Podhale24.pl): „Państwo przedstawiacie sprawę jako konflikt pomiędzy rolnikami a zarządem spółdzielni, a to jest nieprawda. Sporne uchwały podjęła rada nadzorcza i walne zgromadzenie. Zarząd spółdzielni na mocy prawa jest zobligowany do wykonywania uchwał organów spółdzielni. (...) Z uchwałami walnego zgromadzenia i rady nadzorczej nie zgodziła się 9-osobowa grupa rolników z rejonu Nowego Targu zawierając naprędce i nieformalnie tzw. grupę inicjatywną, a do sądu zaskarżył uchwałę jeden człowiek. W związku z tym nasuwa się pytanie, czyje interesy reprezentuje grupa inicjatywna? Jak widać mamy spór pomiędzy zdecydowaną większością członków - dostawców reprezentujących interesy całości OSM w Radomsku a grupą członków - dostawców z Nowego Targu kwestionującą podjęte przez zdecydowaną większość członków uchwały".

Jan Dubec odpowiada:

Odpowiedź na list Pani Prezes OSM Radomsko skierowany do portalu podhale24.pl: Upadek nowotarskiej mleczarni przesądzony. „Spada skup mleka, nie ma pieniędzy na pilny remont”.

Szanowna Pani Prezes Agato Kasperkiewicz,

Napisała Pani w liście do portalu podhale24.pl, że przed Zakładem Nowotarskim nie ma już perspektyw. Chwilowo zgadzam się z tym. Jednak należy zadać pytanie, dlaczego? Kto doprowadził do takiej sytuacji: Zakład czy Zarząd?

Przypomina Pani, że rozpoczęto wywóz maszyn z Zakładu w Nowym Targu. Również się z tym zgadzam. Prosiłbym jednak, aby nabywający urządzenia byli poinformowani, że aktualnie do owych maszyn są roszczenia, a sprawa znajduje się w Sądzie. W tym bowiem przypadku okazuje się, że nowy właściciel jest bardzo zdziwiony, gdyż nie został o tym powiadomiony. Nie jest to jednakże nasza sprawa. Jest to problem nowego właściciela i Pani. My z kolei spokojnie czekamy na wyrok Sądu. Dlatego też wystarczyła nam jedynie mała grupa rolników w celu dowiedzenia się, czy nowy właściciel został poinformowany o konsekwencjach, jakie może ponieść, jeśli Sąd wyda wyrok pozytywny dla naszej strony.

MLECZARNIA BUDYNEK

OSM Radomsko w 2019 miała prawie 11 mln zł straty

W liście skierowanym do portalu podhale24.pl stwierdza Pani również, że o likwidacji Zakładu w Nowym Targu zadecydowała „przytłaczająca większość głosów” samych członków Spółdzielni, czyli rolników. W tym momencie chciałbym przypomnieć (jeśli Pani nie pamięta), że uchwałę o likwidacji ZPM w Nowym Targu podjęło ośmiu panów i jedna pani – Radni Radomszczańscy i Pani – wtedy jeszcze – Wiceprezes. Radni Nowotarscy, przybywając na Plenarne Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 10.01.2020 r., nie wiedzieli, co ich czeka. Zostali na posiedzeniu zaskoczeni wprowadzeniem do obrad punktu o likwidacji ZPM w Nowym Targu.

Dodam również, że o likwidacji przez Was podjętej, nie wiedział nawet były Prezes Spółdzielni. Zrobiliście to poza jego plecami. Od razu odpowiedział Wam, że nie wykona tej uchwały, ponieważ likwidacja ZPM w Nowym Targu doprowadzi do upadku OSM Radomsko (oczywiście, uchwałę podjęli sami Radni). W takim razie o jakiej „przytłaczającej większości głosów” samych rolników tutaj mówimy, skoro nikt o niczym nie wiedział? Dodam również, że nawet do głowy nam, rolnikom z Podhala, nie przyszłoby, że w styczniu 2020 r. możecie jako Rada wraz z Panią podjąć decyzję o likwidacji mimo iż końcem listopada 2019 r. organizujecie spotkanie z rolnikami na Podhalu i namawiacie ich na przejście z produkcji konwencjonalnej na produkcję ekologiczną, gdyż jest ona bardziej opłacalna dla Spółdzielni. Na tym spotkaniu obecne były również osoby z firmy certyfikującej gospodarstwa ekologiczne BioCert z Krakowa. Wiemy, że produkcja wyrobów ekologicznych znajduje się w ZPM w Nowym Targu, a nie w Radomsku.

Oprócz tego wiadomym jest, że przejście z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną jest procesem kosztownym dla rolnika. Rekompensatą za dokonanie zmiany miała być wyższa cena za 1 litr mleka ekologicznego. W maju 2020 r. odebraliście tę dopłatę, prowadząc do poniesienia znacznych strat przez tych rolników.
Inną sprawą jest już uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Przedstawicieli OSM Radomsko o sprzedaży z dnia 28.02.2020 r. Nie dziwię się, że Radni i Delegaci Radomszczańscy przegłosowali tę uchwałę – z tego względu, że na zebraniach rejonowych przed tym Walnym rolnicy zostali poinformowani o tym, że Nowy Targ przynosi „olbrzymie straty” (okaże się, czy jest to prawdą), ciągnie OSM Radomsko w dół i w konsekwencji Zakład ten może w końcu doprowadzić do upadłości całej Spółdzielni. Przedstawienie rolnikom sprawy w ten sposób doprowadziło do tego, że wyrazili oni zgodę na sprzedaż ZPM Nowego Targu.

Napisała Pani, że skup mleka spada. Dziwi to Panią? Mnie niestety nie, z tego względu, że OSM Radomsko płaci najmniej w całej Polsce za 1 litr mleka. Z tego powodu też rolnicy przechodzą do innych podmiotów skupujących, żeby uchronić swoje gospodarstwa przed bankructwem, a perspektywy skupu na tym terenie jak najbardziej są.

Stwierdza Pani również, że z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej nie zgadza się 9-osobowa grupa z rejonu Nowego Targu. Nie jestem z Nowego Targu, a również się nie zgadzam. Przypomnę Pani tylko, że zapomniała Pani napisać, iż za tą grupą stoi 262 rolników, którzy dążą do podziału Spółdzielni. Grupa ta jest wystarczająca, by ubiegać się o podział Spółdzielni zgodnie z Prawem Spółdzielczym – dokładnie Pani wie, że 9 osób według tegoż prawa niczego by nie zdziałało. Zwracam się więc uprzejmie do Pani Prezes – jeśli podaje Pani informacje dla opinii publicznej, to dobrze by było, aby były one prawdziwe. W mojej opinii nieetycznym jest wprowadzanie odbiorców w błąd. W Gazecie Radomszczańskiej, w artykule z 22.10.2020 r., autoryzowała Pani słowa, które cytuję: „OSM kupił Zakład w Nowym Targu w 2005 r. Wydawało się, że to dobra inwestycja. Kupiono nie tylko zakład produkcyjny, ale i znaną markę Hej!, cenioną na rynku.” Wiem, że 15 lat to długi czas, można zapomnieć, ale w takim razie przypomnę Pani treść uchwały Nr 3/2004 z dnia 20 listopada 2004 r.: „Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli członków OSM w Radomsku, działając na podstawie § 33 litera g Statutu Spółdzielni, mając na uwadze konieczność dokonywania zmian organizacyjnych, umożliwiających dalsze sprawnefunkcjonowanie Spółdzielni w Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę dobro swoich członków, a także dobro członków Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Targu, wyrażając wolę połączenia się obu Spółdzielni na zasadach partnerskich z poszanowaniem w pełni praw nabytych członków Spółdzielni, działając w oparciu o Prawo Spółdzielcze Dział IX „Łączenie się Spółdzielni” postanawia: § 1 Połączyć się z Spółdzielnią Mleczarską w Nowym Targu z dniem 31 grudnia 2004 r. Spółdzielnią przejmującą jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku, a przejmowaną Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Targu.” Po przeczytaniu Pani wypowiedzi Czytelnik mógłby pomyśleć - czego oni chcą? Kupili ich, to ich sprzedają (chyba że posiada Pani notarialny akt kupna, o którym nie wiemy - wtedy proszę go przedstawić i usłyszy Pani ode mnie przeprosiny). Według umowy połączeniowej - połączyliśmy się, Spółdzielnia Nowotarska wniosła za darmo duży majątek, znaną markę (już wtedy przez nas i za nasze pieniądze wypromowaną) oraz zysk wypracowany w 2004 r. Z marki tej do dzisiaj czerpiecie zyski. 

Dodam na zakończenie, że wypowiada się Pani wszędzie, że Nowotarski Zakład przynosi straty. Wiemy jednak, że to nie Zakład przynosi straty, a zarządzający Zakładem.

Odnośnie zaś Pani, że tylko „jeden człowiek” wniósł sprawę do Sądu – nie świadczy to o tym, że działa on tylko w swoim imieniu. Nie jest potrzebna większa ilość. Zapraszam Panią do zapoznania się ze Statutem OSM w Radomsku i Prawem Spółdzielczym, które to jasno mówią, że wystarczy jeden członek do zaskarżenia jakiejkolwiek uchwały. Podejrzewam, że ta być może naprędce podjęta uchwała o likwidacji ZPM w Nowym Targu miała przykryć afery wodne i niegospodarność w Radomsku? Oceny dokona sąd i prokuratura. Czas pokaże.

Z poważaniem, Jan Dubec