Remont MDK wstrzymany. Projekt zły, wykonawca odstąpił od umowy. Co z dotacją?

Dział: Aktualności
10/05/2021 - 14:21
Wykonawca remontu piwnic w Miejskim Domu Kultury, firma Inkomet, odstąpił od umowy. Oświadczenie złożył urzędowi miasta w piątek 7 maja. Informuje, że powodem jest niezgodność przygotowanego projektu ze stanem faktycznym budynku. Miasto przyznaje, że projekt został przygotowany wadliwie. Z powodu stanu technicznego kawiarnia MDK nie może działać do odwołania. Strop nad piwnicami jest w takim stanie technicznym, że zagraża bezpieczeństwu użytkowników.

Dziś miasto zwołało konferencję prasową dotyczącą tej inwestycji. Gazeta przygotowuje publikację na ten temat, w ubiegłym tygodniu przesłaliśmy urzędowi miasta pytania. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy, za to dziś miasto zwołało konferencję prasową w tej sprawie.

- Jesteśmy zaskoczeni, że firma Inkomet zrezygnowała z inwestycji. Cały czas w mieście trwają procedury, by wyjaśnić sytuację - mówił prezydent Jarosław Ferenc.

Osią sporu jest projekt inwestycji, według którego wykonawca miał ją realizować. Inkomet twierdzi, że był przygotowany wadliwie, nie uwzględnia właściwego odwodnienia. Zgłaszał to miastu w październiku. Gdy w grudniu ubiegłego roku Gazeta ujawniła sprawę, miasto zapewniało, że „w dokumentacji projektowej są zastosowane rozwiązania, uwzględniające stan obiektu i jego zawilgocenie. Stan zawilgocenia ścian piwnic MDK nie uległ zmianie na przestrzeni czasu od przygotowania dokumentacji”.

MDK2

Dziś przyznało, że projekt jednak był wadliwy. - Po przekazaniu budowy na koniec września, wykonawca na koniec października przedstawił miastu ekspertyzę, według której w dokumentacji projektowej przyjęte są wadliwe rozwiązania dotyczące izolacji ścian piwnic. Wezwaliśmy projektanta, aby wysłuchał uwag wykonawcy, na tym spotkaniu był też specjalista z firmy zajmującej się izolacją ścian. Potwierdzono, że zastosowane rozwiązania są prawidłowe - mówi wiceprezydent Monika Andrysiak. - 27 listopada wykonawca złożył kolejną ekspertyzę, potwierdzającą jego stanowisko.

Urząd zlecił własną. I z niej wynika, że projekt został przygotowany wadliwie. Przygotowano nową dokumentację projektową, ale wykonawca już jej nie odebrał. Odstąpił od umowy.

Na tę inwestycję miasto otrzymało 3,7 miliona złotych dofinansowania. Czy te pieniądze mogą przepaść? Prezydent Jarosław Ferenc zapewnia, że nie. Umowa została aneksowana do 31 grudnia 2021 roku. Ale nie wiadomo, czy uda się w tym czasie wyłonić nowego wykonawcę i przeprowadzić remont.

Z powodu stanu technicznego stropu kawiarnia w MDK została wyłączona z użytkowania. Bezterminowo.