Razem możemy wszystko - gazeta wydana

Dział: Imprezy
15/10/2019 - 12:38

Takie hasło przyświecało młodzieży realizującej projekt edukacyjny pod hasłem „I Ty możesz zostać reporterem - szlakiem polsko-ukraińskim” w Równem na Ukrainie.

 projekt2

- Mimo barier językowych udało się zrealizować głowny cel, wydać polsko-ukraińską gazetę - mówi Agnieszka Nowicka z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku, koordynatorka projektu. Wzięły w nim udział 32 osoby, młodzież polska i ukraińska. Podczas tygodniowego pobytu w Równem młodzi ludzie poszukiwali śladów kultury polskiej na Ukrainie, odkrywali wspólną przeszłość i dziedzictwo kulturowe Ukrainy. - Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wyrozumiałości

wszystkich uczestników udało się pokonać trudności, barierę językową oraz osiągnąć zamierzone cele - podsumowała Agnieszka Nowicka.

- Projekt ten jest niezwykle ważny dla ukraińskich dzieci - podkreśla Ivanna Dashkel, nauczycielka z Edukacyjno-Wychowawczego Kompleksu nr 14 w Równem. - Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie projektu pomagają im zrozumieć wartość pracy z

naszymi najbliższymi sąsiadami i szukać wzajemnego zrozumienia. Nasze kraje są bardzo podobne w kulturze, języku, dzielą tragiczne karty historii, więc należy umieć rozpoznawać i poprawiać błędy, żyć w pokoju, wspierać się nawzajem w sposób demokratyczny - dodaje.