Radomszczański urząd miasta zmienia tryb pracy. Będzie dwuzmianowość

Dział: Aktualności
16/10/2020 - 15:59

Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców zmieniają się godziny pracy urzędu. Przyjęto formę wymiany personelu na dwóch zmianach. 

um radomsko

Urząd będzie czynny od godz. 7.30 do godz. 17.00.
Pierwsza zmiana będzie trwała od 7.30 do 12.00, a druga od 12.30 do 17.00.
Od godz. 12.00 do 12.30 będzie odbywać się dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń. W tym czasie urząd będzie nieczynny.

Wydłużony czas pracy pozwoli na załatwienie spraw bez kumulacji intersentów.