Radomsko przystąpi do porozumienia. Powstanie wspólnota miast i gmin

Dział: Aktualności
14/07/2021 - 11:25
Radomsko wraz z Piotrkowem Trybunalskim oraz Bełchatowem, a także sąsiadującymi gminami chce stworzyć Miejski Obszar Funkcjonalny, czyli nawiązać ścisłą współpracę w określonym obszarze terytorialnym. W ten sposób można zdobywać zewnętrzne środki finansowe pozakonkursowe. W planach jest zawiązanie porozumienia międzygminnego. W powiecie radomszczańskim perspektywa dotyczy Radomska i innych ośmiu gmin: Dobryszyc, Radomska, Gidel, Gomunic, Kamieńska, Kobieli Wielkich, Kodrąba i Ładzic. 
ZIntegrowane InwestycjeTerytorialne będą mogły być realizowane wspólnie, poprzez współpracę wielu samorządów. Jeszcze kilkanaście lat, gdy pojawiła się idea Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, mogły one składać się z co najwyżej dwóch Jednostek Samorządu Terytorialnego. Teraz poszerzono tę możliwość i dlatego w Miejskim Obszarze Terytorialnym (MOF) miast Radomska, Piotrkowa Tryb. i Bełchatowa może znaleźć się łącznie 25 gmin. W skład MOF wejdą gminy bezpośrednio sąsiadujące z miastami - rdzeniami. Liderem MOF ma zostać największe miasto w regionie, czyli Piotrków Trybunalski.

Dzięki takiej współpracy zyskać ma objęty MOF region. Zakres dofinansowaniajeszcze nie został wskazany. Stanie się to prawdopodobnie dopiero na przełomie 2022/2023, gdy określone zostaną szczegółowo osie priorytetowe w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO) na lata 2021 - 2027. Jednak samo porozumienie międzygminne prawdopodobnie przekroczy wskazany przez UE okres.

 Prezydent

Funkcjonowanie MOF daje możliwość wspólnego pozyskiwania środków finansowych w ramach RPO w trybie pozakonkursowym. Muszą one jednak być zgodne z regulacjami dla poszczególnych zadań oraz ze Strategią Województwa Łódzkiego. Inwestycje, które mogą otrzymać dofinansowanie, to zarówno zwiększenie efektywności energetycznej, poprawy stanu powietrza, ale także rozwoju edukacji, czy turystyki.

Porozumienie będzie wymagało od zaangażowanych w nie gmin finansowania obsługi. Lider, czyli w naszym przypadku Piotrków Tryb., będzie odpowiadał za koordynację wspólpracy, wskazywaniem projektów, wnioskowanie, dokumentację i realizację.

[CZYTAJ] "Niebieskie paliwo" ogrzeje domy na Kowalowcu. Kolejna "nitka" na ul. Sklepowej

- Chodzi o obsługę administracyjno-biurowo-finansową. A to kosztuje najwięcej pracy. Bo trzeba sprawdzać wszystkie dokumenty, wnioskować. I reprezentować nas, MOF, przed Urzędem Marszałkowskim - mówił podczas spotkania Jarosław Ferenc. 

Jeszcze nie ma decyzji, jaki wariant finansowania MOF przyjmą samorządowcy. Opcja pierwsza mówi o określonej kwocie przekazywanej przez poszczególne gminy. Wariant drugi wskazuje na kwotę wynikającą z liczby mieszkańców. 

Wójtowie mają zgryz z wyborem opcji finansowania. Bo to nie jedyne koszty. Największy będzie związany ze stworzeniem Strategii MOF, która musi być zgodna ze strategią województwa. Jej opracowanie powierza się firmie zewnętrznej. Jak wskazal prezydent Jarosław Ferenc, może być to kwota od 150 do 200 tys. zł. 

Jeszcze nie wiadomo, czy wszystkie okoliczne gminy przystąpią do porozumienia. Na razie mają prawie dwa miesiące czasu, aby podjąć decyzję. Wówczas na wniosek wójta radni będą mogli podjąć uchwałę intencyjną w tej sprawie. Deklaracje mają trafić do lidera do końca wakacji. Natomiast uchwały muszą zostać podjęte do 15 września. Powiat radomszczański ma reprezentować w MOF Karolina Brzozowska - Dymus z UM Radomsko.