Radni Koalicji Obywatelskiej wnioskują o nadzwyczajną sesję w sprawie sytuacji przedsiębiorców

Dział: Aktualności
23/03/2020 - 13:41

Sześcioro radnych (wymagana prawem liczba) złożyło wniosek do przewodniczącego rady miejskiej Rafała Dębskiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej w związku z pandemią koronawirusa oraz pomocy przedsiębiorcom. Przewodniczący ma obowiązek zwołać ją w ciągu siedmiu dni od daty wpłynięcia wniosku. Na razie nie wiadomo, w jakiej formie i jak organizacyjnie - z powodu pandemii i zakazu zgromadzeń - będzie przebiegała. 

O zwołanie sesji nadzwyczajnej może wnioskować prezydent lub 1/4 ustawowego składu rady. W przypadku Rady Miejskiej w Radomsku to sześcioro radnych. Taki wniosek, z dzisiejszą datą, trafił do Rafała Dębskiego. Podpisała się pod nim szóstka radnych Koalicji Obywatelskiej: Łukasz Więcek, Katarzyna Wośko, Dariusz Kopeć, Piotr Lisowski, Dorota Sujka i Paweł Pichit.

Nie ma podpisu Dębskiego, bo przebywa na 14 kwarantannie.

Proponowany przez wnioskodawców porządek obrad przewiduje:

rada miasta

* informację przedstawicieli organizacji pracodawców o sytuacji gospodarczej w Radomsku,

* informację przedstawiciela szpitala o przygotowaniach do gwałtownego wzrostu zachorowań,

* informację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o możliwości dodatkowego wsparcia osób starszych,

* informację prezydenta o możliwości pomocy przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii, oraz możliwości zwolnienia ich z podatku od nieruchomości, zawieszenia czynszów i opłat.

Przypomnijmy, że z apelem o pomoc zwróciła się do prezydenta i przewodniczącego rady Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku. Napisała między innymi:

„Oczekujemy zaniechania lub czasowego zawieszenia poboru podatku od nieruchomości i od środków transportu, opłat targowych oraz innych opłat lokalnych. Wzorem innych samorządów, prosimy o opracowanie Pakietu rozwiązań dla przedsiębiorców, które zawierać będą rozwiązania bezpieczne i możliwe dla obu stron - np. rezygnację ze zbędnych wydatków (np. o charakterze widowiskowym i masowym, które w najbliższym czasie prawdopodobnie nie będą mogły być zrealizowane).”