Rada Seniorów kadencji 2015-2019. Podsumowania i podziękowania w UM

Dział: Aktualności
12/06/2019 - 08:52

Wczoraj w Urzędzie Miasta po raz ostatni zebrała się Rada Seniorów ustępującej kadencji. Nie zabrakło podziękowań i podsumowań, refleksji na przyszłość i życzeń pomyślności dla radnych kolejnej kadencji.

Rada Seniorów podziekowania

Radni Rady Seniorów kadencji 2015-2019 spotkali się z zastępcą prezydenta Małgorzatą Kańską-Kipigroch, która wręczyła ustępującym radnym podziękowania. Pochwały dotyczyły wkładu jaki rada włożyła w rozwój miasta, przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa i to nie tylko seniorów, ale wszystkich mieszkańców.

Rada Seniorów obrady

Głos seniorów w UM Radomska opierał swoje działania głównie na konsultacjach społecznych. Zgłaszali miejskim władzom sprawy małe, ale nie mało istotne, jak doświetlenie niektórych przejść dla pieszych. To właśnie na obradach Rady Seniorów zaczęły się rozmowy na temat przebudowy ul. Spacerowej. 

 (fot.UM)