PUP organizuje staże. Wnioski będą przyjmowane od 24 do 28 czerwca

Dział: Aktualności
12/06/2019 - 10:17

Od 24 do 28 czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu. Skorzystać z nich może osoba bezrobotna, która w ten sposób zyskuje możliwość nabycia doświadczenia i nowych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

budynek pup

W tym roku osoby bezrobotne będą kierowane na staż na okres maksymalnie 6 miesięcy. Planowane staże realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy oraz programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)".

Staże przeznaczone są dla osób, które ukończyły 30 lat i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

Osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach - tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa, osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w stażu muszą zgłosić się do swojego doradcy klienta. Ten zakwalifikuje do udziału w odpowiednim programie.

Szczegółowe informacje można również uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 44 683-73-56 do 58 wew. 12.